οδηγίες για τους αναγνώστες

Γενικές οδηγίες δανεισμού
Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη λειτουργεί όπως κάθε άλλη βιβλιοθήκη. Πριν προβείτε σε δανεισμό, προσέλθετε στη γραμματεία για να ενημερωθείτε για τον κατάλογο των βιβλίων μας.

Photo7

 

Οι βιβλιοθηκάριοι
Βρίσκονται εδώ για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το βιβλίο που ταιριάζει με την προκατάληψή σας και τη διευκόλυνσή σας στην αλληλεπίδραση με το βιβλίο που επιλέξατε. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Τα Ζωντανά Λεξικά
Βρίσκονται εδώ για να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με όσα Ζωντανά Βιβλία επιθυμείτε να διαβάσετε, αλλά δεν μιλάτε τη γλώσσα τους. Παρακαλώ μην επιχειρείτε να διαβάσετε και το Ζωντανό Λεξικό κάνοντάς του/της ερωτήσεις για τη ζωή του/της ή για τις εμπειρίες του/της. Είστε εκεί για την ανάγνωση του Βιβλίου που έχετε ήδη επιλέξει.

Διάρκεια δανεισμού
Το βιβλίο της Ζωντανής Βιβλιοθήκης επιστρέφεται 30 – 50 λεπτά μετά την έναρξη του δανεισμού, ανάλογα με τις συνθήκες του εκάστοτε δανεισμού. (χρήση Ζωντανού Λεξικού, παράλληλες αναγνώσεις).  Παρακαλούμε για το σεβασμό σας στα χρονικά όρια. Δεν επιτρέπεται ο παράλληλος δανεισμός περισσότερων του ενός βιβλίων, ούτε η παράταση ή ανανέωση του δανεισμού.

Πού να πάτε
Οι βιβλιοθηκάριοι μας αφού διαλέξετε το βιβλίο σας, θα σας κατευθύνουν στο χώρο όπου γίνεται η ανάγνωση. Παρακαλούμε μην απομακρύνετε το Ζωντανό Βιβλίο από το χώρο και μη δανείσετε το δανεισμένο βιβλίο.

Τι να κάνετε
Τα βιβλία επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.  Σεβαστείτε το δανεισμένο βιβλίο! Σας προτρέπουμε να κάνετε «χαζές» ερωτήσεις και να υποστηρίζετε σθεναρά την άποψή σας. Σεβαστείτε, όμως, το άτομο που έγινε εθελοντικά αντικείμενο δανεισμού. Το Ζωντανό Βιβλίο δύναται να επιλέξει επιστροφή στη Ζωντανή Βιβλιοθήκη οποτεδήποτε νιώσει ότι υφίσταται κακή μεταχείριση.

Τι κάνετε μαζί
Παράδειγμα: Μπορείτε να ξεκινήστε τη συζήτηση με μικρή παρουσίαση του εαυτού σας και να θέσετε στο δανεισμένο βιβλίο ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή του και τις αξίες του. Μη ντρέπεστε! Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να μάθετε αν όσα πιστεύετε για τους μουσουλμάνους, τους γκέι, τις λεσβίες, τους αστυνομικούς, ή τα άτομα με αναπηρία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του Ζωντανού σας Βιβλίου.

image8

 

Πρόσθετες πληροφορίες