Αν όχι εσύ ποιος;

Οι ρατσιστικές προσβολές και η βία είναι πολύ διαδεδοµένες σε όλη την Ευρώπη και πολύ έντονες πια στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ή δεν ξέρουν πως να αντιδράσουν όταν γίνονται µάρτυρες σε ένα ρατσιστικό συµβάν. Σε τέτοιες καταστάσεις, χρειάζεται από τους πολίτες θάρρος για να παρέµβουν (το λεγόµενο και civil courage). Το να υπερασπίζεσαι κάποιον ή κάποια που βρίσκεται σε ανάγκη, ενώ οι άλλοι σωπαίνουν δεν είναι εύκολο, κι όµως είναι κάτι που µπορεί να συµβεί, όπως επίσης είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί.
Εμείς ως Ζωντανή Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια των παράλληλων δράσεών μας, έχουμε καταρτίσει ένα υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απλή του μορφή ως πρακτικός οδηγός προς τους/ις πολίτες για παρέμβαση σε περιστατικά ρατσιστικής βίας, ενώ στη διευρυμένη μορφή του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο προς το κοινό, πάλι με την ίδια θεματική.
Πέρα από την εκπαιδευτική του ιδιότητα, θα μας ενδιέφερε πολύ το υλικό αυτό να διαδοθεί όσο το δυνατό περισσότερο αλλά και να αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης μεταξύ κινήσεων πολιτών, οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ώστε να βελτιωθεί και ως προς το περιεχόμενό και την αποτελεσματικότητά του.
Στο μενού αριστερά, θα βρείτε τον οδηγό στην πλήρη (οδηγός παρέμβασης) αλλά και στην απλουστευμένη-κωδικοποιημένη μορφή του (10 συμβουλές παρέμβασης).
Γιατί με θάρρος και µερικά µικρά βήµατα µπορούν να αλλάξουν πολλά, γιατί αν όχι εσύ ποιος;

 

AnOxi 2

.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα...

Πρόσθετες πληροφορίες